فراخوان جشنواره استعدادیابی دیده شو
توضیحات فرم خود را در این محل بنویسید
*
نام :

*
نام خانوادگی :

*
کد ملی شرکت کننده :

*
شماره تماس شرکت کننده :

*
جنسیت :
آقا
خانم

*
پایه تحصیلی :
پایه پیش دبستانی
پایه اول دبستان
پایه دوم دبستان
پایه سوم دبستان
پایه چهارم دبستان
پایه پنجم دبستان
پایه ششم دبستان
پایه هفتم
پایه هشتم
پایه نهم
پایه دهم
پایه یازدهم
پایه دوازدهم
کارمندان و اموزگاران
خانواده های رهپویانی

*
موضوع ارسالی خود را انتخاب کنید :
علمی
ورزشی
بازیگری
شعبده و منتال
آکروبات و سیرک
طراحی و نقاشی
سازه های ابداعی و بیت باکس
استندآپ و تقلید صدا
مجری گری
دوبله
هنرهای بومی و فرهنگ ایرانی
مهارت های شغلی
سایر
خوانندگی

*
توضیحاتی کوتاه در مورد برنامه و استعداد دانش آموز :

*
فایل ارسالی شما :کد امنیتی جدید