١۴٠١/٠٣/٢۴

ثبت نام در گروه عملیات ویژه بچه های پرواز+

ثبت نام در گروه عملیات ویژه بچه های پرواز +، ویژهپ  دانش آموزان، مربیان و خانواده و در حوزه های علمی، فرهنگی، عمرانی و اجتماعی آغاز شد . 
تمامی دانش آموزان و همچنین مربیان و والدین علاقه مند و شرکت در دوره های آموزشی می توانند از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایند.  

چهت ثبت نام در: نمایید . 

نظرات